ro ru en
Proiecte în discuţie
Noutăţi
Reforma APC
Proiecte în discuţie
Practici pozitive
Biblioteca
Cadrul normativ
Programe de Dezvoltare Strategică


Întrebări. Comentarii. Atitudini
Angajări. Tendere
Galerie foto
Contacte
Arhivă

Участник конкурса WebTop

Proiecte în discuţie

 • Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „ Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009”. Autoritățile publice sunt îndemnate să examineze proiectul de hotărâre și, până la 20 decembrie curent, să prezinte avizele necesare. Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot fi expediate dnei Lilia Melnic, consultant principal în cadrul Direcției politici în serviciul publice, pe adresa electronică lilia.melnic@gov.md. Telefon de contact - 250.130.


Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009”

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009”

 • Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013”. Autoritățile publice sunt îndemnate să examineze proiectul de hotărâre și, până la 5 decembrie curent, să prezinte avizele necesare. Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot fi expediate dnei Liliana Coptileț, consultant principal în cadrul Direcției politica de cadre, pe adresa electronică liliana.coptileț@gov.md. Telefon de contact - 250.435.

Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013”

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013”

Anexă la proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013”

Indicaţia nr. 2903 - 459 din 21 noiembrie 2012 privind examinarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013”


 • Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective a subdiviziunii/autorităţii publice”. Autoritățile publice sunt îndemnate să examineze proiectul de hotărâre și, până la 30 noiembrie curent, să prezinte avizele necesare. Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot fi expediate dnei Tamara Gheorghița, șefa Direcției politica de cadre, pe adresa electronică tamara.gheorghita@gov.md. Telefon de contact - 250.141.

Proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective a subdiviziunii/autorităţii publice”

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective a subdiviziunii/autorităţii publice”


 • Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011”. Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot fi expediate în adresa dnei Lilia Melnic, consultant principal în Direcția politica de cadre a Cancelariei de Stat - telefon: 022.250130, e-mail: lilia.melnic@gov.md.


Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011”

Nota informativă la proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011”


 • Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată". Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot fi expediate în adresa dlui Ruslan Codreanu, şeful Direcţiei politici, planificare strategică şi asistenţă externă din cadrul Cancelariei de Stat - telefon: 022.250155, e-mail: ruslan.codreanu@gov.md.

Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată"

Notă informativă la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a tarifelor
pentru serviciile publice prestate contra plată"


Anexă la Metodologia de stabilire a standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată 


 
          Notă informativă la proiectul hotărârii de Guvern "Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale"

 

 • Proiecte consultate anterior
    

  Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului “Cu privire la aprobarea proiectului de lege “Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” 

  Indicaţia nr. 2903 - 108 din 28 martie 2012 privind examinarea proiectului hotărîrii Guvernului “Cu privire la aprobarea proiectului de lege “Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” 


  Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 “Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”

  Indicaţia nr. 2903 - 66 din 1 martie 2012 privind examinarea proiectului hotărîrii Guvernului "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 “Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”"


  Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la instituirea zilei profesionale "Ziua funcţionarului public"" 

  Indicaţia nr. 2903 - 59 din 28 februarie 2012 privind examinarea proiectului hotărîrii Guvernului "Cu privire la instituirea zilei profesionale "Ziua funcţionarului public""

  Notă informativă la proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009"

  Indicaţia nr. 2903 - 396 din 11 noiembrie 2011 privind examinarea proiectului hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009"


  Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice"

  Indicaţia nr.2903 - 381 din 24 octombrie privind examinarea proiectului hotărîrii Guvernului "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice"


  Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public"

  Indicaţia nr.2903 - 378 din 21 octombrie privind examinarea proiectului hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public"


  • Direcţia politica de cadre din cadrul Cancelariei de Stat propune pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice". Proiectul în cauză a fost elaborat întru executarea dispoziţiilor art.7 alin.(2) din Legea 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care prevede aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice de Parlament. Recomandările/opiniile/propunerile pot fi expediate până la data de 28 februarie 2011 doamnei Lilia Melnic la lilia.melnic@gov.md sau la numărul de telefon 250 130; sau doamnei Elena Levinţa-Perciun la elena.levinta@gov.md sau la numărul de telefon 250 428.

            Proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice"

            Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice"

            Anexă la nota informativă

            Lista autorităţilor publice cărora li s-a expediat proiectul pentru avizare 

  • Direcţia politica de cadre din cadrul Cancelariei de Stat propune pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului". Proiectul în cauză are drept scop aducerea cadrului normativ în vigoare în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr. 158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Legii nr. 222 din 17 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Recomandările pot fi expediate dlui Sergiu Litvinenco, pînă pe 21 februarie 2011, prin e-mail: sergiu.litvinenco@gov.md sau la numărul de telefon 250 428. 

            Proiectul hotărîrii Guvernului "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului"

            Notă de argumentare la proiectul de hotărîre a Guvernului "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului"


  • Cancelaria de Stat a inițiat procesul de  elaborare a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 în vederea implementării Programului de activitate al Guvernului ”Integrare europeană: libertate, democraţie, bunăstare”, 2011-2014, în formatul şi conform instrucţiunilor anexate. Propunerile autorităţilor administraţiei publice centrale urmează a fi expediate până la data de 1 februarie 2011 în adresa dlui Ruslan Codreanu, prin e-mail la adresa ruslan.codreanu@gov.md. Informaţia suplimentară poate fi obţinută la numerele de telefon 250-155, 250-215, 250-214.

            Formatul Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011 - 2014

            Instrucţiuni pentru elaborarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011 - 2014


  • Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă din cadrul Cancelariei de Stat propune pentru consultare publică proiectul Metodologiei de elaborare a Programelor de Dezvoltare Strategică a autorităţilor administraţiei publice centrale. Metodologia respectivă reprezintă un document de ordin general care descrie modalitatea de planificare strategică a autorităţii administraţiei publice centrale, stabileşte definiţiile, rolul, structura şi conţinutul de bază, procedurile şi etapele de elaborare a Programelor de Dezvoltare Strategică, cât şi a modalităţii de elaborare a acestora. 
   Recomandările/opiniile/propunerile pot fi expediate până la data de 15 decembrie 2010 în adresa dlui Ruslan Codreanu, prin e-mail: ruslan.codreanu@gov.md sau la numărul de telefon  250-155.

            Proiectul Metodologiei de elaborare a Programelor de Dezvoltare Strategică a autorităţilor administraţiei publice centrale

             

  • Direcţia politica de cadre din cadrul Cancelariei de Stat propune pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009”. Prin proiectul în cauză, Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 se va completa cu o nouă anexă, care conţine Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică.
   Proiectul a fost elaborat în temeiul art.12 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
   Regulamentul-cadru mentionat reglementează scopul, funcţiile şi atribuţiile de bază ale subdiviziunii resurse umane (SRU).
   Modul de organizare şi funcţionare a SRU, în fiecare autoritate publică, se stabileşte prin regulamentul SRU, elaborat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament-cadru şi aprobat de conducătorul autorităţii publice. De asemenea, în anexa la proiectul Regulamentului se propune o modalitate de stabilire a numărului de unităţi ale SRU.
   Implementarea prevederilor Regulamentului în cauză va contribui la îmbunătăţirea managementului personalului din autoritatea publică, la crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, stabili şi imparţiali. 
   Recomandările/opiniile/propunerile pot fi expediate pînă la data de 29 septembrie 2010 în adresa dlui Mihail Bălănuţă, prin e-mail: mihail.balanuta@gov.md sau la numărul de telefon: 250-256.

            Proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009"
     
            Nota informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009"

            Proiectul Raportului pe realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (pentru sedinta ECOSOC) 

  • Direcţia politici, planificare strategică şi asistenţă externă din cadrul Cancelariei de Stat propune pentru consultare publică proiectele ghidului metodologic pentru evaluarea ex-ante a politicilor publice şi a ghidului cu privire la procesul  decizional, precum şi proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind procedurile de elaborare, aprobare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice. Ghidurile conţin normele metodologice pentru elaborarea politicilor publice. Recomandările pot fi expediate în adresa dlui. Ruslan Codreanu, prin e-mail: ruslan.codreanu@gov.md  la numărul de telefon 250 155.

               Ghid metodologic pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor publice 

               Ghid metodologic cu privire la procesul decizional

               Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, aprobare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice 

              Proiectul raportului cu privire la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului

  • Direcţia politica de cadre din cadrul Cancelariei de Stat propune pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la comanda de stat pentru anul 2010 referitor la perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică"                                                                                                                                                                                    Proiectul în cauză a fost elaborat în baza propunerilor de instruire externă parvenite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi prevede perfecţionarea profesională a 14 categorii de funcţionari publici de conducere şi de execuţie din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale de nivelul I şi nivelul II. Comanda de stat include, de asemenea, subiectele de bază ale cursurilor, durata şi perioada desfăşurării acestora. Categoriile de funcţionari, precum şi subiectele propuse au fost selectate ţinîndu-se seamă de prevederile programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integrare Europeană: libertate, democraţie, bunăstare”, ale Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011, precum şi de necesităţile de instruire ale categoriilor respective de funcţionari.
   Recomandările pot fi expediate în adresa dnei. Aurelia Ţepordei, prin e-mail: aurelia.tepordei@gov.md  sau la numărul de telefon 250 435.      

  Proiectul Hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la comanda de stat pentru anul 2010 referitor la perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică”

  • Direcţia politica de cadre propune pentru consultare publică proiectul de lege cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică. Proiectul în cauză conţine reglementări privind regimul general al funcţiei de demnitate publică, statutul juridic al persoanei ce ocupă această funcţie, precum şi alte raporturi ce decurg din exercitarea funcţiei de demnitate publică. Scopul proiectului constă şi în asigurarea unui management eficient al raporturilor gestionate de către persoanele ce exercită funcţii de demnitate publică în interesul societăţii şi al statului.

  Recomandările pot fi expediate dlui Sergiu Litvinenco, pînă pe 10 ianuarie 2010, prin e-mail: sergiu.litvinenco@gov.md sau la numărul de telefon 250 428. 
  Proiectul de lege cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică

  • Direcţia politica de cadre propune pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009”.
   Proiectul presupune completarea Hotărîrii respective a Guvernului cu o anexă nouă în care va fi expusă Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, elaborată în temeiul prevederilor art.34-36 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
   Metodologia nominalizată prevede modalitatea de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare anuală a perfomanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, şi anume: etapele procesului de evaluare, criteriile de evaluare, rolul şi atribuţiile factorilor implicaţi în acest proces etc. De asemenea, aceasta conţine mai multe anexe, care reprezintă formularele necesare pentru realizarea procedurii de evaluare, descrierea criteriilor de evaluare.
   Recomandările pot fi expediate pînă pe data de 27 octombrie 2009 în adresa dnei Aurelia Ţepordei, prin e-mail: aurelia.tepordei@gov.md  sau la numărul de telefon 250 435. 
   Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 

  • Direcţia politica de cadre din cadrul Aparatului Guvernului propune pentru consultare publică proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009”.
   Prin proiectul în cauză, Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 va fi completată cu o nouă anexă, care va conţine Formularul-tip al statului de personal şi Metodologia cu privire la completarea şi avizarea statului de personal. Completarea formularului de către autorităţile publice, precum şi avizarea acestuia la Aparatul Guvernului este necesară în scopul realizării prevederilor art.67 alin.(2) şi ale art.3 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
   Recomandările pot fi expediate pînă pe data de 6 iulie 2009 în adresa dlui Mihail Bălănuţă, prin e-mail: mihail.balanuta@gov.md sau la numărul de telefon 250-256.
   Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009
  • Direcţia politica de cadre din cadrul Aparatului Guvernului propune pentru consultare publică Proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11 martie 2009”, care prevede aprobarea Structurii-tip a fişei postului şi a Metodologiei cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului. Fişa postului este documentul în care se includ sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei publice, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii. Elaborarea fişelor de post pentru funcţiile publice va contribui la instituirea unui sistem organizatorico-juridic pentru activitatea funcţionarului public.
   Recomandările pot fi expediate pînă pe data de 26 mai 2009 în adresa dnei. Aurelia Ţepordei, prin e-mail: aurelia.tepordei@gov.md  sau la numărul de telefon 250 435. 
   Proiectul de hotărîre a Guvernului ,,Pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11 martie 2009”


   

 • Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice". Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot fi expediate în adresa dnei Stela Mocan, director executiv al Centrului de e-Guvernare, pe adresa electronică stela.mocan@gov.md. Telefon de contact - 250.234. 
 • Căutare pe site


  2013-01-02

  2012-12-26

  2012-12-22

  Vezi toate noutăţile reformei administraţiei publice centrale
       
  © 2007 RAPC
  Toate drepturile sunt reservate

  Direcţia generală politici, planificare strategică
  şi asistenţă externă 
  Cancelaria de Stat
  Republica Moldova,
  MD-2033, Chişinău,
  Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
  Telefon: (+ 373 22) 250-132,
  E-mail:
  reforma_apc@gov.md  

  Direcţia politici în serviciul public
  Cancelaria de Stat 
  Republica Moldova,
  MD-2033, Chişinău,
  Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
  Telefon: (+ 373 22) 250-137,
  E-mail:
  dpsp@gov.md

           
      Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale