ro ru en
Noutăţi / Ştiri
Noutăţi
Ştiri
Evenimentul lunii
Arhiva noutăţilor
Reforma APC
Proiecte în discuţie
Practici pozitive
Biblioteca
Cadrul normativ
Programe de Dezvoltare Strategică


Întrebări. Comentarii. Atitudini
Angajări. Tendere
Galerie foto
Contacte
Arhivă

Участник конкурса WebTop

Guvernul a aprobat comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013

Cabinetul de Miniștri a aprobat miercuri, 19 decembrie, Hotărârea de Guvern „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013”. Elaborată de Cancelaria de Stat (Direcţia politici în serviciul public), Hotărârea stabilește Comanda de stat pentru dezvoltarea profesională, în anul 2013, a 1305 funcţionari publici şi aleşi locali din administraţia publică, ce vor fi instruiți la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (AAP).

Comanda de stat este prevăzută de pct. 233 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015. În 2012, instruirea externă a personalului din administraţia publică a fost realizată atât prin comanda de stat, finanţată din Bugetul de stat, cât şi prin intermediul diferitelor proiecte finanţate de: Fondul fiduciar multi-donator pentru realizarea reformei APC, PNUD Moldova, alţi parteneri de dezvoltare.

Comanda de stat conţine denumirea şi conţinutul/subiectele de bază ale cursurilor de instruire, categoria şi numărul de participanţi pentru care sunt destinate aceste cursuri (funcţionari publici, aleşi locali, alte categorii de personal din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale), durata desfăşurării cursurilor, precum şi autorităţile publice implicate în elaborarea şi realizarea programelor de instruire. În total, comanda de stat prevede 13 cursuri/tematici pentru 1305 persoane/44 grupuri (1984 ore), inclusiv 675 persoane/23 grupuri de funcţionari publici de conducere şi de execuţie din autorităţile administraţiei publice centrale şi 630 persoane/21 grupuri de funcţionari publici de conducere şi de execuţie, aleşi locali din autorităţile administraţiei publice locale. Numărul de 1984 ore a fost calculat din considerentul că, potrivit informaţiei Ministerului Finanţelor, în anul 2013, pentru realizarea cursurilor de dezvoltare profesională, AAP i-au fost planificate 448,2 mii lei. Menționăm că, anul viitor, va fi lansat modulul „Guvernare electronică” pentru funcţionarii publici debutanţi (360 persoane), precum şi subiectul „Iniţiere în guvernarea electronică” pentru alte categorii de funcţionari (720 persoane), care va servi un început, o platformă de pilotare în elaborarea şi realizarea acestui modul, prioritar din punct de vedere al reformării administraţiei publice.

Spre deosebire de anii precedenţi, pentru majoritatea cursurilor sunt prevăzute categorii distincte, omogene de participanţi, fapt ce va asigura caracterul specific al programelor de instruire și va permite un schimb eficient de experienţă. La elaborarea şi realizarea programelor tematice vor fi antrenate atât cadrele didactice ale AAP, cât şi specialişti calificaţi din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale/locale, fapt ce va asigura caracterul practic al activităţilor de instruire.

Vezi aici: Comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013, stabilită Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Căutare pe site


2013-01-02

2012-12-26

2012-12-22

Vezi toate noutăţile reformei administraţiei publice centrale
     
© 2007 RAPC
Toate drepturile sunt reservate

Direcţia generală politici, planificare strategică
şi asistenţă externă 
Cancelaria de Stat
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-132,
E-mail:
reforma_apc@gov.md  

Direcţia politici în serviciul public
Cancelaria de Stat 
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-137,
E-mail:
dpsp@gov.md

         
    Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale