ro ru en
Noutăţi / Ştiri
Noutăţi
Ştiri
Evenimentul lunii
Arhiva noutăţilor
Reforma APC
Proiecte în discuţie
Practici pozitive
Biblioteca
Cadrul normativ
Programe de Dezvoltare Strategică


Întrebări. Comentarii. Atitudini
Angajări. Tendere
Galerie foto
Contacte
Arhivă

Участник конкурса WebTop

Ultima întrunire trimestrială a șefilor subdiviziunilor resurse umane

Cea de-a patra și ultima, din acest an, întrunire trimestrială a șefilor Subdiviziunilor resurse umane din cadrul autorităților publice de nivel central a avut loc, la 20 decembrie, în incinta Casei Guvernului. Gazda tradițională a acestui eveniment - echipa Direcţiei politici în serviciul public din cadrul Cancelariei de Stat - și-a invitat colegii la o discuție despre rezultatele anului care se încheie, obținute în domeniul gestionării resurselor umane în autorităţile publice centrale, dar și despre planurile pentru 2013.

Printre realizările anului 2012 (cu referire, în special, la primul semestru), dna Tamara Gheorghița, șefa Direcției politici în serviciul public, a menționat faptul că toate autoritățile administrației publice de nivel central au adoptat statele de personal în corespundere cu Clasificatorul unic al funcțiilor publice. La fel, potrivit ei, 98 la sută din funcțiile publice dețin fișe de post, iar angajările în bază de merit în serviciul public au devenit tot mai frecvente. Gradul de înnoire a corpului de funcționari a fost de circa trei procente în prima jumătate a anului 2012, iar vârsta medie a angajaților este de circa 40 de ani. „Este o cifră care vorbește despre faptul că, în serviciul public, reușim să creăm o simbioză dintre experiența colegilor cu vechime în muncă și entuziasmul tinerilor”.

Un loc aparte în activitatea Direcției politici în serviciul public l-a avut organizarea procesului de dezvoltare profesională pentru funcționarii publici. Astfel, circa 62 la sută din corpul de funcționari au participat la diverse instruiri organizate în comun cu Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele R. Moldova, deopotrivă în cadrul cursurilor desfășurate conform comenzii de stat sau cele cu finanțare din Fondul fiduciar multidonator. În plus, au fost organizate mai multe vizite de studiu peste hotare, care au contribuit la profesionalizarea funcționarilor publici și la un schimb dinamic de experiență cu colegii din alte țări. Despre câteva dintre acestea au vorbit participanții la întrunire.

Astfel, Lilia Melnic, consultant principal, și Elena Levința-Perciun, consultant local în Direcția politici în serviciul public, le-au relatat colegilor despre vizita întreprinsă de o echipă de funcționari publici în Austria, în luna noiembrie. Acolo, discuțiile s-au axat pe managementul funcției publice și pe delimitarea dintre pozițiile de „secretar de stat” și „secretar general”. Apoi, Natalia Pațiuc, consultant local în Direcția politici în serviciul public, responsabilă pentru implementarea Sistemului Informațional Automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”, a povestit despre etapa la care se află proiectul, dar și despre experiența pe care o au în domeniul digitalizării colegii de la Tallin. Despre alte experiențe estoniene în domeniul managementului funcției publice au vorbit Angela Cociu, Natalia Graur și Diana Bârsa, șefele subdiviziunilor resurse umane de la Ministerul Economiei, respectiv Ministerul Justiției și Biroul Național de Statistică.

Ulterior, juristul Sergiu Litvinenco, consultant național, a vorbit despre ultimele modificări și completări operate la Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar Elena Levința-Perciun a prezentat ultima publicație editată de Direcția politici în serviciul public - Ghidul „Motivarea personalului: provocări şi soluţii”, care se vrea un instrument practic în ajutorul managerilor din serviciul public.

Pe final, dna Tamara Gheorghița s-a oprit detaliat asupra celor mai importante evenimente ale anului, care s-au produs inclusiv grație unei colaborări fructuoase cu colegii din autoritățile administrației publice centrale, responsabili de resursele umane. Și, pentru a avea un tablou cât mai clar al situației curente, dar și al doleanțelor pentru anul viitor, participanții au fost rugați să completeze un chestionar, în care să-și expună opiniile.

Căutare pe site


2013-01-02

2012-12-26

2012-12-22

Vezi toate noutăţile reformei administraţiei publice centrale
     
© 2007 RAPC
Toate drepturile sunt reservate

Direcţia generală politici, planificare strategică
şi asistenţă externă 
Cancelaria de Stat
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-132,
E-mail:
reforma_apc@gov.md  

Direcţia politici în serviciul public
Cancelaria de Stat 
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-137,
E-mail:
dpsp@gov.md

         
    Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale