ro ru en
Noutăţi / Evenimentul lunii
Noutăţi
Ştiri
Evenimentul lunii
Arhiva noutăţilor
Reforma APC
Proiecte în discuţie
Practici pozitive
Biblioteca
Cadrul normativ
Programe de Dezvoltare Strategică


Întrebări. Comentarii. Atitudini
Angajări. Tendere
Galerie foto
Contacte
Arhivă

Участник конкурса WebTop

A fost aprobat Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică

Guvernul Republicii Moldova a aprobat, prin Hotărîrea Guvernului nr.1130 din 15 decembrie 2010, Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din  autoritatea  publică, care a devenit  anexa nr. 9 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009. 

Regulamentul-cadru prevede statutul, modalitatea de organizare şi funcţionare a subdiviziunii resurse umane; misiunea, funcţiile şi atribuţiile de bază care îi revin; drepturile şi responsabilităţile acesteia. 

Misiunea subdiviziunii resurse umane în cadrul oricărei autorităţi publice constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale acesteia prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice. În acest sens, subdiviziunea resurse umane are un rol strategic în obţinerea performanţei organizaţionale prin aplicarea tehnicilor şi instrumentelor moderne de lucru cu personalul, care ar asigura autoritatea publică cu personalul necesar, profesionist, motivat şi dedicat profesional. 

De asemenea, Regulamentul-cadru aprobat stabileşte cerinţe faţă de autorităţile publice în procesele: de instituire a subdiviziunii resurse umane; de stabilire a structurii şi a numărului de unităţi de personal necesar; de delimitare a relaţiilor de subordonare şi colaborare cu alte subdiviziuni; de stabilire a împuternicirilor/drepturilor şi responsabilităţilor.

Regulamentul-cadru va servi drept referinţă la elaborarea regulamentului  subdiviziunii resurse umane din fiecare autoritate publică, care urmează să includă atît atribuţii detaliate privind realizarea procedurilor de personal, cît şi alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate a autorităţii publice respective.
Aplicarea prevederilor Regulamentului-cadru va asigura o gestionare mai eficientă a personalului din autorităţile publice, scopul major al căruia constă în îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate cetăţenilor.

Căutare pe site


2013-01-02

2012-12-26

2012-12-22

Vezi toate noutăţile reformei administraţiei publice centrale
     
© 2007 RAPC
Toate drepturile sunt reservate

Direcţia generală politici, planificare strategică
şi asistenţă externă 
Cancelaria de Stat
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-132,
E-mail:
reforma_apc@gov.md  

Direcţia politici în serviciul public
Cancelaria de Stat 
Republica Moldova,
MD-2033, Chişinău,
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
Telefon: (+ 373 22) 250-137,
E-mail:
dpsp@gov.md

         
    Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale